Ukážka dokumentácie hradu Krásna Hôrka

Projekt: Komplexná revitalizácia NKP Krásna Hôrka (Investor SNM Bratislava)